Show simple item record

dc.contributor.authorBorza, Tom
dc.contributor.authorEngedal, Knut
dc.contributor.authorBergh, Sverre
dc.contributor.authorSelbæk, Geir
dc.date.accessioned2021-03-17T14:29:47Z
dc.date.available2021-03-17T14:29:47Z
dc.date.created2019-12-13T14:19:29Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationTidsskrift for Den norske legeforening. 2019, 139 (16), 1-9.en_US
dc.identifier.issn0029-2001
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2733987
dc.description.abstractBAKGRUNN Forekomsten av depresjon hos eldre på diagnosenivå er 1–5 %. Depresjon hos eldre kan være kronisk og er assosiert med økt risiko for demensutvikling. Det foreligger ingen norske longitudinelle undersøkelser av depresjon hos eldre. MATERIALE OG METODE Vi har utført en multisenter, longitudinell observasjonsstudie av 160 pasienter ≥ 60 år behandlet for depresjon i norske alderspsykiatriske sengeavdelinger. Pasientene har vært fulgt med fire kartlegginger over en treårsperiode. RESULTATER Av de 131 som fullførte studien, var 24 (18,3 %) uten depresjon og depressive symptomer ved oppfølgingstidspunktene etter innleggelsen, 55 (42,0 %) hadde vist depressive symptomer og 51 (38,9 %) hadde hatt minst ett alvorlig tilbakefall eller vært kontinuerlig syke av en depresjonstilstand. Andelen personer med demens økte fra 14 av 160 (8,8 %) ved studiestart til 40 av 131 (30,5 %) etter tre år. FORTOLKNING Eldre med depresjon behandlet i spesialisthelsetjenesten for alderspsykiatri har en ugunstig prognose med tanke på forløp av depresjon og utvikling av demens over en treårsperiode.en_US
dc.language.isomisen_US
dc.relation.urihttps://tidsskriftet.no/sites/default/files/generated_pdfs/58179-eldre-med-depresjon-%E2%80%93-oppf%C3%B8lging-over-tre-%C3%A5r.pdf
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.titleEldre med depresjon - oppfølging over tre åren_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCC BY-ND 4.0 © Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.noen_US
dc.source.pagenumber1-9en_US
dc.source.volume139en_US
dc.source.journalTidsskrift for Den norske legeforeningen_US
dc.source.issue16en_US
dc.identifier.doi10.4045/tidsskr.18.0968
dc.identifier.cristin1760610
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal