• Tiltak for økt overlevelse etter hoftebrudd 

      Lindahl, Anne Karin; Talsnes, Ove; Figved, Wender; Ranhoff, Anette Hylen; Vesterhus, Elise Berg; Roald, Ole Kristian; Kristoffersen, Doris Tove; Helgeland, Jon (Research report, 2014)